Hlavný kontrolór

PhDr. Desana Stromková

 

 

 

Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku Obcou Pavlova Ves v roku 2023 TU

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia