Kontakt

Adresa:     Obecný úrad Pavlova Ves                             IČO:  00315672

                   Pavlova Ves č. 26                                          DIČ:  2020581629 

                   032 21  Pavlova Ves

 

Tel.:           044 / 5596590 (číslo dostupné cez úradné hodiny)

Mobil:        0902 727 633 starosta obce

E-mail:      info@pavlovaves.sk

 

Úradné  hodiny:           pondelok        14.30 hod - 17.30 hod

                                       streda             17.30 hod - 20.00 hod

Číslo účtu: SK86 0200 0000 0000 2282 4342

                                       

                                                         

 


 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia