Poslanci

Volebné obdobie  2022 - 2026

Mgr. Júlia Littvová - nezávislý kandidát

Ing. Michaela Tomková - nezávislý kandidát

Bartolomej Valo - nezávislý kandidát

Marián Kováč - nezávislý kandidát

Drahomír Vallo - Hlas sociálna demokracia

 

 

Zástupca starostu obce: Bartolomej Valo

Poverenie starostu obce poslanca Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi Bartolomeja Vala na zastupovanie starostu obce Pavlova Ves

 

Zloženie komisií v obci Pavlova Ves:

Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

- predseda komisie: Drahomír Vallo

- členovia komisie: Marián Kováč, Juraj Kelušák

 

Komisia kultúry a športu

- predseda komisie: Ing. Michaela Tomková

- členovia komisie: Mgr. Júlia Littvová, Ewa Zofia Winata

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

- predseda komisie: Bartolomej Valo

- členovia komisie: Marián Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia