Urbáre pôsobiase na území Pavlovej Vsi

Pozemkové spoločenstvo Háj

IČO: 42060176
DIČ: 2020575416
Č. účtu: 22736-342/0200

predseda:Jaroslav Rády, mobil 0907 150 216

výbor- Daniel Bacúr, Marián Bacúr, Ľubica Smitková, Milan Tomko, Bartolomej Valo

dozorná rada- Vierka Albertová,  Andrej Vallo, Jozef Vrabec

rozloha urbáru: 40 ha

 

Pozemkové spoločenstvo Babky

Registračné číslo spoločenstava: 3/2001 – PS/1
IČO: 42061288
DIČ: 2020575513
Č. účtu: 23130-342/0200
Orgány spoločenstva:

1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
2. VÝBOR:
predseda: Jozef Rusek
podpredseda: Rády Jaroslav
členovia:Bacúr Daniel, Valo Bartolomej, Peter Konfál, Roman Krčah, Ján Chebeň
3. DOZORNÁ RADA:
predseda: Ing. Štefan Čajka ml
člen: Andrej Vallo, Peter Kováč

rozloha: 391,8264 ha

 

Pozemkové spoločenstvo Nižná hora

Registračné číslo spoločenstva:  9/2004 – PS/1
IČO: 620386
Orgány spoločenstva:
1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
2. VÝBOR:
predseda: Jaroslav Rády
podpreseda: Ing. Štefan Čajka ml.
členovia: Daniel Bacúr, Marta Turzová, Bartolomej Valo
3. DOZORNÁ RADA:
predseda: Anna Fábryová
členovia: Ľubica Maťková, Andrej Vallo

rozloha: 74,7799 ha

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia