Urbár

Pozemkové spoločenstvo Háj

IČO: 42060176
DIČ: 2020575416
Č. účtu: 22736-342/0200

predseda:Jaroslav Rády, mobil 0907 150 216

výbor- D. Bacúr, J.Kmeť, M. Tomko, B. Valo, J. Vrabec

dozorná rada- V. Albertová, V. Kustra, A. Vallo

rozloha urbáru: 40 ha

 

Pozemkové spoločenstvo Babky

Registračné číslo spoločenstava: 3/2001 – PS/1
IČO: 42061288
DIČ: 2020575513
Č. účtu: 23130-342/0200
Orgány spoločenstva:

1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
2. VÝBOR:
predseda: Milan Tomko
členovia:Bacúr Daniel, Rády Jaroslav, Valo Bartolomej,ing. Rusek Jozef, Madaj Daniel, Mravec Vladimír 
3. DOZORNÁ RADA:
  Ing. Štefan Čajka ml
  Ing. Bohuslav Babka, Andrej Vallo

rozloha: 391,8264 ha

 

Pozemkové spoločenstvo Nižná hora

Registračné číslo spoločenstva:  9/2004 – PS/1
IČO: 620386
Orgány spoločenstva:
1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
2. VÝBOR:
predseda: Milan Tomko
podpredseda: Jaroslav Rády
členovia: Jozef Kmeť, Jozef Vrabec, Ľubica Maťková, Marta Turzová
3. DOZORNÁ RADA:
predseda: Anna Fábryová
členovia: Bartolomej Vallo, Štefan Čajka st. 

rozloha: 74,7799 ha

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia